top of page

İSTANBUL       12: HIRKAİ ŞERİF

 

HIRKAİ ŞERİF SEMTİ PROGRAMI

  • Hazreti Peygamberimizin Veysel Karani’ye verdiği hırkanın muhafaza  edilmesi için, 1851 yılında Sultan Abdülmecid tarafından yapılan Hırka-i Şerif Camii,

  • MESİH PAŞA’nın muhteşem külliyesi

  • FATİH SULTAN MEHMED ile Ayasofya’da ilginç bir diyalog yaşayan EMİR AHMED BUHARİ türbesi

  • Bir Mimar Sinan Şaheseri, DELİ HÜSREV PAŞA TÜRBESİ

  • Sultan II. Bayezid’in Vezirlerinden İskender Paşa’nın kızı ve Bâlî Paşa’nın zevcesi Hümâ Hatun tarafından yapılan Bali Paşa Camii (Bali Paşa Camiinin minberi mermerden, mihrabı alçıdandır. Ahşap olan kürsüsü, Ayasofya'nın müze olmasıyla oradan geldiği bilinmektedir.)

  • BİR TASAVVUFİ MERKEZ, İSKENDER PAŞA CAMİİ

(Fâtih Sultan Mehmed devri ricâlinden ve II. Bayezid’in vezirlerinden (Galata Mevlevihane’sini de yaptıran) İskender Paşanın yaptırdığı Camiiyi geziyoruz,)

  • AKŞEMSETTİN CAMİİ VE FATİH SULTAN MEHMED İLE FETİH HATIRALARI

  • MİMAR SİNAN’IN KENDİSİ İÇİN YAPTIRDIĞI MESCİD

  • Ve yol boyunca göreceğimiz tekkeler, çeşmeler ve dinleyeceğimiz hikayeler…

bottom of page