top of page

İSTANBUL       24: KASIM PAŞA GEZİSİ

 

Kasımpaşa Piyalepaşa Gezisi

Program Başlama Saati 13:30

Şişhane Metro Durağı

(Tam Buluşma yeri konum olarak ayrıca paylaşılacaktır)

- Birçok Kaptan-ı Deryaya ev sahipli yapan bu semtte, Osmanlı Donanmasının en büyük zaferlerini ve bunun yanında karşılaştığı hazin hikayeleri birlikte yad edeceğiz.

- Gezimiz Şişhaneden başlayıp, Kasımpaşa yokuşundan aşağı doğru yürüyerek devam edecektir.

- 1905 yılında Selim Hanna Frej tarafından, Rum Mimar Konstandinos Kiryakidis'e yaptırılan (Art Nouveau tarzının en güzel örneği olan) binayı görüyoruz.

- Lohusa Kadın Türbesi ve gizemli hikayesi... Evliya Çelebi seyahatnamesinde,  lohusa bir kadının ölümü sonrası türbeden gelen bebek sesini rivayet eder . Yaşanılanları ve detaylarını türbenin başında konuşacağız .

- Evliya Çelebinin de bu civarda bir Türbesi olduğu söylenmektedir. Bu detayları, tarihin bize aktardıkları ile konuştuktan sonra Kasımpaşa sahile iniyoruz.

- Sahilde heykeli olan, adına Camii ve park yaptırılan, Kaptan-ı Derya ve Sadrazam Cezayirli Gazi Hasan Paşanın fetihlerini ve yanından ayırmadığı aslanını konuşacağız.

- Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu bölgenin imarına katkıda bulunan Kasımpaşa’yı, tarihi kayıtlara göre tanıyıp, Mimar Sinan’a yaptırdığı Camiiyi göreceğiz.

- Güzel Ahmet Paşanın ilginç hikayesini ve bölgeye yaptırdığı güzel çeşmesi göreceğiz.

- Kasımpaşa Bahriye Nezareti Binası (Divanhanesi) ilk önce Fatih Sultan Mehmet döneminde bu bölgede yapılmıştı. Sonrasında Sultan Abdülaziz döneminde Mimar Sarkis Balyan’a Endülüs mimarisi örnek alınarak tekrar inşa edildi. Üslubu yansıtan nal kemer pencerelerini birlikte göreceğiz.

- II. Mahmud döneminde, İngiliz Mimar William James Smith tarafından tasarlanan ve yapımı 1847 yılında tamamlanan Bahriye Merkez Hastanesini görüp, dönemin izlerini beraber keşfedeceğiz.

- Dönemin estetiğini yansıtan ve örneğine çok az rastlanan, sütunlu minare şerefeli Kebir Camiini göreceğiz.

1 Otobüs durağı sonrası Piyalepaşa Camiinden devam ediyoruz.

- II. Selim’in damatlarından Kaptanıderyâ Piyâle Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan İstanbul’un en güzel ve farklı Camiisini ziyaret ediyoruz. Camii mimari özellikleri bakımından eşine az rastlanır durumda. Orta Doğu izleri ile klasik dönemin uyumu bir arada. Daha önce hiç bir Camide olmayan ve  merkezden yükselen minaresi ile dikkat çekici... Minaresinin kaidesinin Camiinin içinde olması bile kendisine özellik kazandırıyor.

- Ayrıca Mohaç meydan muharebesinde devşirilen ve Turgut Reisin parçalanarak ölümüne şahit olan, dönemin en büyük Kaptanı Deryası Piyale Paşanın hayat hikayesini ve caminin yanında neredeyse Kanuni kadar büyük türbesini beraber keşfedeceğiz.

- İstanbul’un saklı güzelliklerini keşfedeceğimiz bu ayrıcalıklı gezimizde, programa sığmayacak kadar muhteşem eserleri birlikte gezeceğiz.

bottom of page