top of page

İSTANBUL 1: AYASOFYA VE TOPKAPI SARAYI 

 

- Topkapı Sarayına Giriş

- Bâb-ı Hümâyün/Saltanat Kapısı

- Cellatlar Çeşmesi

- Bâb-üs Selâm/ Orta Kapı

- Has Bahçe

- Divan-ı Hümâyün

- Adalet Kulesi

- Silahlar Seksiyonu

- Nișan taşı

- Bâb-üs Saade

- Enderun Avlusu

- Arz Odası

- Enderun Kütüphanesi

- Hasoda/Kutsal Emanetler

- Revan Köşkü

- Bağdad Köşkü

Yemek için 1,5 saat serbest vakit.

AKŞAM AYASOFYA

- Yeryüzünde ayakta kalan en değerli mabedlerden Ayasofya'nın detaylı ziyaret edilmesi.

- Ayasofya'nın bilinmeyen yönleri, yapıldığı günden bugüne, Roma'dan Osmanlı'ya zaman içinde yaşadığı dönüm noktaları.

Yemek için 1,5 saat serbest vakit.

bottom of page