top of page

Gelecek Kitap Kritiği Seminerleri

Şu anda planlanan bir etkinlik bulunmamaktadır

Geçmiş Kitap Kritiği Seminerleri

Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği semineri

Ömer Kaptan’ın sunumlarıyla KURAV’da 01 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen Kitap Kritiği Seminerinde Yaşar Nuri Öztürk’ün “Deizm” isimli kitabı ele alınıp incelenmiştir.

Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği semineri

Ömer Kaptan’ın sunumlarıyla KURAV’da 02 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen Kitap Kritiği Seminerinde Muazzez İlmiye Çığ’ın “İbrahim Peygamber (Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre)” isimli kitabı ele alınıp incelenmiştir.

Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği semineri

Ömer Kaptan’ın sunumlarıyla KURAV’da 08 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen Kitap Kritiği Seminerinde Dücane Cündioğlu’nun “Sözün Özü, Kelam-ı İlahinin Tabiatına Dair” isimli kitabı ele alınıp incelenmiştir.

Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği semineri

Ömer Kaptan’ın sunumlarıyla KURAV’da 12 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen Kitap Kritiği Seminerinde Prof.Dr. Yaşar Aydınlı’nın “Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi” isimli kitabı ele alınıp incelenmiştir.

Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği semineri

Ömer Kaptan’ın sunumlarıyla KURAV’da 24 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen Kitap Kritiği Seminerinde Seyyid Hüseyin Nasr’ın “Molla Sadra ve İlahi Hikmet” isimli kitabı ele alınıp incelenmiştir.

Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği semineri

Ömer Kaptan’ın sunumlarıyla KURAV’da 28 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen Kitap Kritiği Seminerinde Mehmet Çiçek’in “Geçmiş ve Günümüz Algısında Kur’an (Molla Fenari ve Fazlur Rahman Örneği)” isimli kitabı ele alınıp incelenmiştir.

Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği
Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği
Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği
Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği
Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği
Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği
Ömer Kaptan Kurav kitap kritiği
bottom of page